Om AJ Medical

Vår verksamhet

Vår målsättning är hög kvalitet på våra produkter och tjänster, snabba leveranser, hög servicegrad och bra support till bra priser.

AJ Medical är ett familjeföretag som startade 1991. Vi marknadsför och säljer diagnostikutrustning med blodtrycksutrustning som specialitet till landsting, kommuner, företagshälsovård, sjukhus, läkarhus, vårdcentraler och privathälsovård.

Vår huvudprodukt är den svenska uppfinningen med världspatent TriCUFF, den så kallade trippelmanschetten som automatiskt väljer rätt manschett vid blodtrycksmätning mellan bredderna 9, 12 och 15cm (anpassad för armar med en omkrets mellan 15 och  42 cm ). AJ Medical är distributör av TriCUFF och marknadsför den även på export till ett flertal länder över hela världen.

En annan svensk uppfinning som vi marknadsför är astmainhalatorn MAXIN. Med nebulisatorn Maxin når de luftvägsvidgande läkemedel fram till de delar av lungorna där de gör nytta. Eftersom läkemedlet når längre ut i lungorna med hjälp av Maxin, blir effekten bättre, behandlingstiden förkortas och biverkningarna minskas.Maxin är avsedd att användas för akuta besvär vid vårdinrättningar och för långtidsbehandling i hemmet.

Under de senaste åren har vi utökat vårt sortiment och kan nu vara med och erbjuda helhetslösningar vid utrustning av t.ex. ett mottagningsrum.

Här på Internet kommer vi kontinuerligt lägga ut nya produkter och ha kampanjerbjudanden. För att ni inte skall missa någon nyhet eller ett erbjudande kan ni bli medlem hos AJ Medical och då få ett nyhetsbrev med e-post direkt till er en gång i månaden.

Samtliga våra produkter uppfyller de tillämpliga kraven i lagen om medicintekniska produkter (1993:584) och är CE-märkta i enlighet med det Europeiska direktivet för medicintekniska produkter MDD 93/42/EEC samt är i tillämpliga fall anmälda hos Socialstyrelsen som medicintekniska produkter för användning inom svensk sjukvård.

Vi ser ljust på framtiden och kommer att lyssna till kundens behov för att hela tiden ligga långt framme med nya produkter, snabba leveranser, bra service till attraktiva priser och välkomnar er alla att bli kund hos oss.

Vår mission

Våra produkter och tjänster skall bidra till ökad säkerhet inom sjukvården och minska risk för fel diagnos och fel behandling.

Vår affärsidé

AJ Medical tillverkar, säljer och distribuerar högkvalitativ diagnostikutrustning med blodtryck som specialitet. Vi riktar oss mot sjukvården, grossister, företag och privatpersoner som genom våra produkter och vår expertis vill minska risken för felbehandling.

Kvalitetspolicy

AJ Medicals mål är att vara en väletablerad och pålitlig partner, tillverkare och leverantör inom området diagnostikutrustning.

Våra kunder är sjukhus, vårdcentraler, patienter, veterinärer, företag, grossister och industrier.

AJ Medicals kunskaper och välutvecklad teknik hjälper oss att vidareutveckla, tillverka, serva och distribuera varor och tjänster.

Vår policy är att vid varje tillfälle leva upp till och om möjligt överträffa våra kunders ställda förväntningar på produkt och kvalitet gällande både varor och tjänster.

Varje uppgift utförs på ett sådant sätt att den ska bli en god referens för fortsatta affärer.

Våra produkter ska i möjligaste mån uppfylla myndighetskrav, nationell och internationell standard samt kraven i vårt kvalitetssystem som motsvarar SS-EN ISO 9000 och SS-EN 46000.

Vi arbetar enligt 0-felsprincipen: Varje avvikelse, reklamation eller motsvarande noteras och åtgärdas.

All personal utbildas regelbundet i vårt kvalitetssystem. Alla har tillgång till och är medvetna om de kvalitetskrav vi har att uppfylla såväl externt som internt.

Miljöpolicy

Vi är anslutna till REPA-systemet och El-Kretsen.

Miljöpolicyn gäller hela företaget och alla anställda. Alla måste i den dagliga verksamheten arbeta i linje med företagets antagna miljöpolicy.

Miljöpolicyn granskas varje år och revideras vid behov.

Alla anställda är medvetna om vår miljöpolicy. Vi verkar aktivt för en bättre miljö och vårt miljöarbete förbättras ständigt.

Vi strävar efter att minska den miljöpåverkan som produktion och transport ger upphov till.

Vi bedömer våra leverantörer av produkter, råmaterial, emballage och transporter med hänsyn till deras miljöarbete. Vi strävar också efter att utforma produktsortimentet så att det bidrar till en kretsloppsanpassning i samhället.

Våra anställda tar ett eget personligt ansvar för miljön i den dagliga verksamheten. Alla måste följa de föreskrifter som finns och förväntas visa ett personligt engagemang i frågan.