AJ Medical

Manuella blodtrycksmätare med AJ Medical® manschett och WelchAllyn® manometer.
AJ Medical