FAQ Blodtryck

Fråga: Det finns billigare blodtrycksmätare som anger att de är CE-märkta. Vad innebär det?

Svar: CE-märket på en produkt har ingenting med produktens kvalitet att göra. Märket betyder att tillverkaren eller importören intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU. Bara produkter som regleras av EU:s produktdirektiv får CE-märkas. Kraven i EU:s direktiv har överförts till svenska regler och motsvarande regler ska finnas i alla EU-stater.

Fråga: Vad är egentligen blodtryck?

Svar: Hjärtat skapar tryck för att pumpa runt blod i kroppen. Graden av trycket kan variera beroende på hjärtats arbetstakt och motståndet i blodartärerna.

Fråga: Vilka symptom finns för högt blodtryck?

Svar: Problemet med högt blodtryck är att det normalt inte finns några symptom. Det bästa är att göra regelbundna läkarkontroller eller att använda en personlig blodtrycksmätare.

Fråga: Vilka långvariga risker finns det med för högt blodtryck?

Svar: Utan behandling kan högt blodtryck leda till flera hälsoproblem. Några allvarligare är hjärtattack, cikulationsproblem i blodomloppet och nedsatt njurfunktion.

Fråga: Vad orsakar högt blodtryck?

Svar: Många olika saker. Det är ofta sammankopplat till den moderna livsstilen. Bland de vanligaste är övervikt, för högt alkoholintag, rökning, avsaknad av motion och för mycket stress. Högt blodtryck kan även vara ärftligt.

Fråga: Vad kan jag göra för att sänka mitt blodtryck?

Svar: Som ett första steg är det bra att se över livsstilen. Man kan försöka förbättra sina kostvanor, minska sitt saltintag och äta mer av fisk, frukt och grönsaker och även se över sina motionsvanor. Man kan vid behov försöka minska en eventuell övervikt och om det är aktuellt sluta röka och minska sitt alkoholintag. Vid behov ordinerar läkare lämplig medicin. Man kan utöver detta även välja att prova produkten Resperate som aktivt kan hjälpa till att sänka blodtrycket.

Fråga: Hur tillförlitlig och noggrann är en personlig blodtrycksmätare och hur ofta ska de användas?

Svar: De blodtrycksmätare vi har i vårt sortiment är extremt tillförlitliga. Det viktigaste är att en mätare kalibrerats korrekt och att den är kliniskt godkänd. Vi ser till att detta gäller alla våra mätare. Normalt ska blodtryck mätas två gånger i veckan med personliga mätare.