Blodtryckssänkare

Blodtryckssänkare
RESPeRATE Ultra och Omron M7
3 659 kr 4 368 kr
RESPeRATE Ultra
2 396 kr 2 639 kr