KaWe

Med KaWe produkter möts innovation och tradition. Produkterna genomgår strikta kvalitetskontroller. Redan på utvecklingsstadiet rådfrågas experter inom respektive medicinska områden. Precision i produktion genom ett rent rum och CNC-styrda maskiner är en garanti för kvalitet och den resulterande hållbarheten på KaWe produkterna. Vi erbjuder flera produkter från KaWe än de som visas här nedan.

Läs mer i KaWe katalogen här:
KaWe