Maxin

Maxin MA3 är en högeffektnebulisator med slutet system för deposition i perifera luftvägar. Maxin alstrar en tät aerosol med små partiklar och låg hastighet vilket medför att läkemedlet huvudsakligen deponeras i lungan. Hög perifer deposition i kombination med minimal förlust av aerosol ger kort inhalationstid med låg läkemedelsdos. Inget koordinationskrav vid inhalation. Maxin nebuliserar lösningar och suspensioner. Snabbinstruktion av Maxin, klicka här.
Maxin