Maxin

Maxin MA3 är en högeffektnebulisator med slutet system för deposition i perifera luftvägar. Maxin alstrar en tät aerosol med små partiklar och låg hastighet vilket medför att läkemedlet huvudsakligen deponeras i lungan.

Hög perifer deposition i kombination med minimal förlust av aerosol ger kort inhalationstid med låg läkemedelsdos.

Inget koordinationskrav vid inhalation.

Maxin nebuliserar lösningar och suspensioner.

Snabbinstruktion av Maxin, klicka här:
Maxin