Resperate

Den enda icke-medicinska metoden som genom kliniska tester visat sig kunna sänka blodtryck

Högt blodtryck - Resperate kommer att hjälpa dig att själv aktivt ta upp kampen mot ditt höga blodtryck.

Klinisk studie:

Patientinformation:

Beställningskort:
Resperate
RESPeRATE Ultra
2 396 kr 2 639 kr