TriCUFF

Trippelmanschett™ - TriCUFF® - Originalet - Fler än 90 000 st levererade

Sannolikt världens mest dokumenterade Blodtrycksmanschett

Här kan Ni ladda ner en handbok om blodtrycksmätning för hälso- och sjukvård:

Här kan Ni ladda ner ett produktblad om TriCUFF®:

Det geniala med trippelmanschetten är innerblåsans uppbyggnad. Den består av tre kamrar, som motsvarar tre olika bredder på traditionella manschetter (9, 12 och 15 cm). När trippelmanschetten sitter runt armen och spännet sätts fast, så stryper detta automatiskt lufttillförseln till de kamrar som inte är aktuella. Trippelmanschetten ger därför säkra mätvärden (specificitet 0,98). Trippelmanschetten kan kopplas till alla på marknaden förekommande manometrar. Vägg- eller bordsmanometer anslutes via Y-slangkoppling. Elektronisk mätare eller handmanometer anslutes direkt. Vi kan konstatera att fler än 150 000 svenskar äter blodtryckssänkande mediciner helt i onödan. Anledningen till detta är ofta felställd diagnos p.g.a. manschetthypertoni. Med manschetthypertoni menar vi att felkällan är val av manschett. Vidare har vi den s.k. korveffekten som uppstår när vi pumpar upp standardmanschetter. TriCUFF väljer automatiskt rätt manschettbredd och är dessutom stadig och stabil.

Automatisk blodtrycksmanschett minskar risk för felklassificering:

Dålig specificitet vid blodtrycksmätning klassar friska som hypertoniker:

TriCUFF passar till alla kvalitetsinstrument.

Falska mätvärden

Människor varierar i kroppsstorlek och så gör armomfånget. Storleken på en blodtrycksmanschett måste anpassas till patientens armomfång.

För bred manschett ger FALSKT LÅGA värden. För smal manschett ger FALSKT HÖGA värden.

Rätta mätvärden

TriCUFF ger rätta mätvärden oavsett armomfång. TriCUFF väljer automatiskt rätt bredd. Manschettens konstruktion ger en stabilitet som andra blodtrycksmanschetter saknar.

Automatisk anpassning

Trippelmanschetten har tre separata blåsor med olika bredder. 9 cm för smala armar (15-21 cm), 12 cm för normala armar (22-32 cm) och för tjocka armar (33-42 cm). När manschetten sätts runt patientens arm väljs automatiskt rätt manschettbredd.

Säkra mätvärden

Jämförande studier (simultana intraarteriella och indirekta mätningar) visar att TriCUFF har en mycket hög tillförlitlighet (specificitet 0,98) jämfört med standardmanschetter (specificitet 0,75).

Kliniskt utvärderad

Sedan de grundläggande studierna för indirekt blodtrycksmätning genomfördes har ett antal mindre lyckade modifieringar gjorts på standardmanschetten. I dag är TriCUFF den enda manschett som testats kliniskt och jämförts med intraartiella mätningar.

Paket med Trippelmanschett™ TriCUFF®:
TriCUFF