Om AJ Medical

Kvalitet

 

AJ Medicals mål är att vara en väletablerad och pålitlig partner, tillverkare och leverantör inom området diagnostikutrustning.

Våra kunder är sjukhus, vårdcentraler, patienter, veterinärer, företag, grossister och industrier.

AJ Medicals kunskaper och välutvecklad teknik hjälper oss att vidareutveckla, tillverka, serva och distribuera varor och tjänster.

Vår policy är att vid varje tillfälle leva upp till och om möjligt överträffa våra kunders ställda förväntningar på produkt och kvalitet gällande både varor och tjänster.

Varje uppgift utförs på ett sådant sätt att den ska bli en god referens för fortsatta affärer.

Våra produkter ska i möjligaste mån uppfylla myndighetskrav, nationell och internationell standard samt kraven i vårt kvalitetssystem.

Vi arbetar enligt 0-felsprincipen: Varje avvikelse, reklamation eller motsvarande noteras och åtgärdas.

All personal utbildas regelbundet i vårt kvalitetssystem. Alla har tillgång till och är medvetna om de kvalitetskrav vi har att uppfylla såväl externt som internt.