Om AJ Medical

Vår mission

Våra produkter och tjänster skall bidra till ökad säkerhet inom sjukvården och minska risk för fel diagnos och fel behandling.

Vår affärsidé

AJ Medical tillverkar, säljer och distribuerar högkvalitativ diagnostikutrustning med blodtryck som specialitet. Vi riktar oss mot sjukvården, grossister, företag och privatpersoner som genom våra produkter och vår expertis vill minska risken för felbehandling.